علی حسینی

پوزیشن فعلی : مدیرعامل سئولب

سابقه کاری : مدیر سئو علی بابا، مدیر سئو دیجی کالا، مدیر مارکتینگ کانون ایران نوین و مشاور سئو کلید

تحصیلات دانشگاهی : مهندسی نرم افزار شریف

تخصص و مهارت : سئو، بازاریابی آنلاین و آنالیز وب سایت

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد