فرزاد-باقری

فرزاد باقری

فرزاد باقری

پوزیشن فعلی : راهبر گروه راهکارهای بازاریابی Convert

سابقه کاری : اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی : اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت : Agile MethodologiesAgile Methodologies، مدیریت پروژه و Microsoft SQL Server