فریبرز مرشدی

پوزیشن فعلی : بنیان گذار بوم ران

سابقه کاری : اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی : فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

تخصص و مهارت : SharePoint , HTML , Vmware