محمدرضا فهیمی

پوزیشن فعلی: مدیر تبلیغات هارمونی

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: سوشال مدیا، مارکتینگ و عکاسی