محمدرضا فهیمی

محمدرضا فهیمی

پوزیشن فعلی :مدیر تبلیغات هارمونی

سابقه کاری : اطلاعاتی نداریم

تحصیلات دانشگاهی : اطلاعاتی نداریم

تخصص و مهارت : سوشال مدیا، مارکتینگ و عکاسی