محمدمهدی باقری

پوزیشن فعلی: مدیر ویراستاران

سابقه کاری: مشاوره زبان کسب‌و‌کار

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: درست نویسی، ویراستاری

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد