محمد-تحصیلی

محمد تحصیلی

محمد تحصیلی

پوزیشن فعلی : مدیر مارکتینگ کارنامه

سابقه کاری :مدیر مارکتینگ اسنپ پی، مشاور مارکتینگ با سلام، مدیر مارکتینگ موتن رو و مدیر محصول مدیا ادز

تحصیلات دانشگاهی : دانشگاه مالک اشتر MBA

تخصص و مهارت :دیجیتال مارکتینگ، استراتژی مارکتینگ و گوگل آنالیتیکس