محمد-حسین-خمجانی

محمدحسین خمجانی

محمدحسین خمجانی

پوزیشن فعلی: مدیر دیجیتال مارکتینگ گاج مارکت

سابقه کاری: مدیر دیجیتال مارکتیگ آپارات، مدیر سابق دیجیتال مارکتینگ و ارتباط با مشتریان انتشارات بین المللی گاج

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: ایمیل مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد