محمد هدایتی

پوزیشن فعلی : مدیر سئو ایران تلنت

سابقه کاری : متخصص سئو ایران سلری، مشاور سئو Kaarmaan House، متخصص سئو تخفیفان، مدیر سئو نت برگ، مدیر سئو آینه تهران، کارشناس سئو شمشاد آنلاین و Data validation کجارو

تحصیلات دانشگاهی : بازاریابی دانشگاه آزاد

تخصص و مهارت : سئو

متاسفانه دوره آموزشی یافت نشد.

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد