مدرسه نویسندگی

مدرسه نویسندگی نوشتن را بهترین راه برای توسعه فردی و موفقیت‌های پایدار می‌داند. در مدرسه نویسندگی علاوه بر پرداختن به جنبه‌های هنری و فنی نویسندگی، نکات و تکنیک‌هایی برای بهره‌گیری از نوشتن در توسعۀ فردی ارائه می‌شود. ما معتقدیم زیست نویسنده، تأثیر مستقیمی روی کیفیت آثار او دارد. بنابراین توسعۀ فردی علاقه‌مندان به نویسندگی را گام اول ورود به دنیای نوشتن می‌دانیم. مدرسه نویسندگی معتقد است همۀ افراد می‌توانند با نوشتن رشدی چند برابری داشته باشند. این سخن در نگاه اول اندکی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد؛ اما بر این باوریم که فرهنگ مکتوب مهم‌ترین عامل تمایز افراد و جوامع پیشرفته است. اگر با دقت بیشتر بنگریم، آنچه هم‌اکنون به عنوان آبرو و اعتبار فرهنگ ایران ایران مطرح است چیزی جز آثار مکتوب فردوسی، مولوی، سعدی، خیام و حافظ نیست. بنابراین توسعۀ فرهنگ مکتوب هدف اصلی مدرسه نویسندگی است. مدرسه نویسندگی نوشتن را بهترین مربی، روانکاو و مشوق هر شخص می‌داند.