مدرسین آکادمی آمانج

هدف آکادمی آمانج از بین بردن شکاف موجود بین دانشگاه و بازارکار است. خلایی که هنوز هم در حال گسترش است و انگشت اتهام را بی جهت به هرطرف می‌گیرد. آکادمی آمانج با بررسی نیاز موجود بازار، منابع در دسترس و مهم‌تر از همه همراهی اساتید برجسته به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه برنامه‌نویسی، دیزاین و مارکتینگ اقدام کرده و بستری مناسب برای آموزش تخصصی برای دانشجویان فراهم کردیم. چشم انداز آکادمی آمانج این است که هرفرد مشتاق یادگیری، فارغ ازسن، رشته تحصیلی و سابقه کار بتواند مهارت مورد علاقه خود را بیاموزد و بدون ترس به سمت رویاهای خود حرکت کند. اعضای تیم آمانج در این سال‌ها درحوزه چالش‌های آموزش آکادمیک ایران تحقیقات گسترده‌ای انجام دادند و در جهت رفع این چالش‌ها با اساتید، متخصصان و شرکت‌های بسیاری در ارتباط بودند.