مهدی شجاری

پوزیشن فعلی: بنیان‌گذار رسانه موبونیوز در اینستاگرام و یوتیوب

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: دانشجوی انصرافی رشته مدیریت

تخصص و مهارت: آموزش یوتیوب

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد