نادر وهاب‌آقایی

پوزیشن فعلی: مشاور خدمات پس از فروش و مدرس لینکدین مارکتینگ

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: لینکدین مارکتینگ

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد