نگار عرب

پوزیشن فعلی: مشاور روابط عمومی

سابقه کاری: مدیر سابق روابط عمومی در تپسی و مدیر سابق روابط عمومی همکاران سیستم

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: روابط عمومی

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد