هادی فرنود

پوزیشن فعلی : هم‌بنیان گذار هماهنگ

سابقه کاری : هم‌بنیان گذار کاموا، بنیان گذار پاکت و هم‌بنیان گذار و مدیرعامل هم آوا

تحصیلات دانشگاهی : اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت : دیجیتال مارکتینگ

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد