یوسف فراهانی

پوزیشن فعلی: مدیر واحد محتوا و کپی رایتینگ علی بابا

سابقه کاری: استراتژیست محتوا و برنامه‌ریز ارتباطات بازاریابی، مدرس کارگاه بازاریابی محتوایی در سازمان مدیریت صنعتی، مدرس کارگاه بازاریابی محتوایی در آکادمی دیجیتال مارکتینگ، مدرس کارگاه بازاریابی محتوایی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان و مدرس کارگاه بازاریابی محتوایی در آکادمی مطالعه شریف 

تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی از دانشگاه تربیت مدرس

تخصص و مهارت: بازاریابی محتوا و کپی رایتینگ

 

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد