بهنام کشانی

پوزیشن فعلی : مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ

سابقه کاری : اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی : کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA)

تخصص و مهارت : دیجیتال مارکتینگ