در سال‌های گذشته که استفاده از وب و حضور در شبکه‌های اجتماعی مثل این روز‌ها ضروری و واجب نبود؛ بسیاری از افراد و صاحبان کسب و کار هم برای دیده شدن و تبلیغات تنها در بازار کاری خود و به شکل حضوری فعالیت می‌کردند. اما با گسترش استفاده از اینترنت و حضور فعال کسب و کار‌ها در بستر وب و شبکه‌های اجتماعی نقش تبلیغات تغییرات عمده‌ای کرد و لزوم استفاده و یادگیری تبلیغات کلیکی برای هر فرد حاضر در هر نوع کسب و کاری بسیار ضرورت پیدا کرد.

شاخه تبلیغات کلیکی از جمله حوزه‌های نو ظهور اما پر‌طرفدار حوزه دیجیتال مارکتینگ است؛ که خلا وجود دوره و منابع آموزشی با‌کیفیت در آن بصورت جدی احساس می‌شود. مبتدی برای کمک به تازه واردان حوزه تبلیغات تصمیم به معرفی تمامی دوره‌ها و منابع آموزشی موثر در این شاخه مفید و کارآمد کرد؛ تا هیچ یک از این افراد دچار تشویش و سردرگمی برای انتخاب منابع و دوره‌های مفید و باکیفیت نشوند.