شناخت اساتید حوزه بازاریابی دیجیتال در انتخاب مسیر مناسب برای یادگیری هر یک از شاخه‌های دیجیتال مارکتینگ بسیار مفید و موثر است. مبتدی وظیفه خود را برای معرفی بهترین اساتید هر دوره آموزشی به نحو احسند انجام داده‌است.