در این دوره چه خبر است؟

این دوره قرار است به شما نحوه فعال کردن یک تبلیغ موفق در گوگل ادز آموزش داده شود؛ اما به بخش‌های دیگر گوگل ادز که تنظیمات تخصصی آن است وارد نمی‌شود؛ چرا که آموزش کل پنل گوگل ادز نیازمند یک دوره جامع است. در واقع در طی این دوره ابتدا یک اکانت گوگل ادز فعال می‌کنیم که با توجه به تحریم بودن ایران، از طریق واسطه این کار را خواهیم کرد و سپس تنظیمات اولیه را انجام داده و کمپینی را تعریف می‌کنیم. سپس تبلیغات را درکمپین تعریف و فعال می‌کنیم و همه مراحل را تا نمایش تبلیغات پیش خواهیم رفت. سپس تبلیغات را بهینه می‌کنیم تا مبلغ آن را به حداقل برسانیم، تبلیغ‌نویسی را بهتر می‌کنیم، برای آن تبلیغات جانبی ایجاد می‌کنیم و تجربه‌های راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی که طی سال‌ها توسط مدرس کسب شده نیز در این میان به شما آموزش داده می‌شود.